สร้างธุรกิจที่ไม่มีวันหลับด้วย Marketing Automation

บทความนี้พูดถึงความสำคัญของ Marketing Automation ที่ช่วยให้ธุรกิจตามทันตลาดยุคใหม่ได้ พร้อมกับแนะนำ Connect X แพลตฟอร์มที่จะทำให้ใช้งาน Marketing Automation ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย CDP

Connect-X Thailand

พฤศจิกายน 10, 2021