ถอดบทเรียน 3 ธุรกิจชื่อดังที่ใช้ระบบ CRM จนประสบความสำเร็จ!

ถอดบทเรียน 3 ธุรกิจชื่อดังที่ใช้ระบบ CRM จนประสบความสำเร็จ!

Connect X พาทุกท่านมาถอดบทเรียนเกี่ยวกับ 3 ธุรกิจชื่อดังระดับโลก ที่ได้นำระบบ CRM มาใช้จนประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นแนวทางนำไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณ