First-party data คืออะไร ?

First-party data คืออะไร ?

ConnectX พาไปทำความรู้จักกับ First party data ว่าทำไมถึงมีสำคัญในยุคปัจจุบันและทุกๆองค์กรควรมี First party data เป็นของตัวเอง