Digitalization คืออะไร? ส่งผลต่อธุรกิจของคุณอย่างไร

การปรับเปลี่ยนธุรกิจเพื่อรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆหรือ digitalization นั้นสำคัญอย่างยิ่งในยุค digital marketing
meaning of digitalization

Digitalization นั้นไม่ใช่ไอเดียใหม่อย่างไร แต่กลับเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งต่อธุรกิจในปัจจุบัน ในบทความนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จัก กับความหมายของ digitalization คืออะไร ประโยชน์ ความสำคัญ และความแตกต่างระหว่าง Digitization, Difitalization และ transformation

Digitalization คืออะไร

Digitalization เป็นกระบวนการของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจและมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้กับลูกค้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวมเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับทุกด้านของธุรกิจ digitalization ตัวอย่างเช่น การใช้ Cloud เก็บข้อมูลแทนแฟ้มเอกสาร การเก็บไฟล์ภาพแทนรูปภาพ เป็นต้น

Digitalization คืออะไร? ส่งผลต่อธุรกิจของคุณอย่างไร

หากต้องการเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้เป็น Digitalization ควรทำอย่างไร?

ต่อไปนี้เป็นกระบวนการสำหรับการนำการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลไปใช้ในธุรกิจ:

 1. ประเมินสถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจ: ควรพิจารณาว่าตอนนี้ธุรกิจของคุณนั้นควรนำระบบดิจิทัลมาใช้หรือไม่ และพิจารณาว่าการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กับธุรกิจในส่วนไหน นั้นช่วยให้กระบวนการทำงานนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 2. การวางแผนการปรับแปลงองค์กรให้เป็นระบบดิจิทัล: สรุปเป้าหมายและวัตถุประสงค์สำหรับการเปลี่ยนแปลงทางระบบให้เป็นดิจิทัลและพัฒนาแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งควรคำนึงถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วย เช่นพนักงาน ลูกค้า และหุ้นส่วน (Partner)
 3. การลงทุนในเทคโนโลยีและการฝึกอบรมพนักงาน: พิจารณาเทคโนโลยี แพลตฟอร์มและเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล และจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. การให้ความร่วมมือของหุ้นส่วน: ระบุผลประโยชน์ในการร่วมมือของทางหุ้นส่วน ที่สามารถให้ความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการแชร์ข้อมูล การรวมระบบ หรือการพัฒนาสินค้าและบริการร่วมกัน
 5. ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรม: เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับธุรกิจที่จะต้องติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรม และดำเนินการปรับเปลี่ยนและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ตามความจำเป็น
 6. การติดตามและประเมินผล: ติดตามความคืบหน้าของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำการปรับเปลี่ยนและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตามความจำเป็น

การนำการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลไปใช้ในธุรกิจอาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต่อเนื่อง แต่มีความจำเป็นเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าในยุคดิจิทัล เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนข้างบนแล้ว คุณก็สามารถมั่นใจได้เลยว่าตอนนี้ธุรกิจของคุณได้มีเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และต่อให้เทคโนโลยีจะมาใหม่ในทุกๆครั้ง คุณก็พร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งต่อไปอย่างแน่นอน

ความแตกต่าง Digitization vs Digitalization คืออะไร?

สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตความแตกต่างระหว่าง Digitization Digitalization คือ กระบวนการแปลงข้อมูลแอนะล็อกให้เป็นรูปแบบดิจิทัล กระบวนการ Digitization คืออะไร ยกตัวอย่างเช่น การสแกนเอกสารจริงและบันทึกเป็นไฟล์ดิจิทัล ในทางกลับกัน Digitalization เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจโดยพื้นฐาน การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล หรือ Digitalization คือกระบวนการของการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

Digitalization คืออะไร? ส่งผลต่อธุรกิจของคุณอย่างไร

ข้อดีของ Digitalization

ประโยชน์ของการแปลงเป็นดิจิทัลสำหรับธุรกิจมีหลายประการ การแปลงเป็นดิจิทัลสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากกระบวนการอัตโนมัติและให้การเข้าถึงข้อมูลตามเวลาจริง

นอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าด้วยการให้การบริการที่เป็นส่วนตัว สะดวก และรวดเร็ว การติดตามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า นั้นช่วยให้ การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การเปลี่ยนเป็นดิจิทัลสามารถนำไปสู่การประหยัดต้นทุนด้วยการลดความต้องการทรัพยากรทางกายภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้ด้วย

Digitalization คืออะไร? ส่งผลต่อธุรกิจของคุณอย่างไร

อุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

อย่างไรก็ตาม อุปสรรคในการทำให้เป็นดิจิทัลที่ธุรกิจต้องพิจารณา การลงทุนเริ่มต้นและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอาจมีผลต่อธุรกิจ และการคำนึงถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ต้องพิจารณาด้วย นอกจากนี้ การแปลงเป็นดิจิทัลสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของบุคลากร ทำให้พนักงานต้องพัฒนาทักษะใหม่และปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ

สรุป

สรุปได้ว่า การแปลงเป็นดิจิทัลเป็นกระบวนการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจ แต่ก็มาพร้อมกับความท้าทายเช่นกัน แต่หากเจ้าของธุรกิจปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและการพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจน นั้นก็ทำให้การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของธุรกิจนั้นมีประสิทธิภาพและเก็บเกี่ยวผลตอบแทนสูงสุด

เริ่มต้นสร้างประสบการณ์ดีๆ ให้ลูกค้าได้แล้ววันนี้ด้วย Connect X Marketing Platform ที่มาพร้อม CDP & Marketing Automation

Connect X คือ Platform ที่จะเข้ามาช่วยไม่ให้ธุรกิจถูก Digital Disruption ถึงเวลาแล้วที่ทุกธุรกิจจะต้องเริ่ม Connect กับประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience) แบบไร้รอยต่อด้วย Marketing Platform ที่ไม่เพียงแต่มี Feature เด็ดๆ แต่ยังสามารถปรับแต่ง Platform Customize ให้เข้ากับแบรนด์ที่มีความแตกต่างกันได้ด้วย

Connect X เข้าใจนักการตลาดทุกคนว่าการเลือก Platform ในการทำ Personalization maerkting นั้นไม่ใช่เรื่องเล็กๆ

ลงทะเบียนรับคำปรึกษาฟรี!

*รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Transformation พร้อมแนะนำ Marketing Technology (Martech) และ CDP ที่ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่โดยเฉพาะ

Digitalization คืออะไร? ส่งผลต่อธุรกิจของคุณอย่างไร

ติดตามเรื่องราวเด็ดๆ ที่ทั้งสาย Tech และ Marketer พลาดไม่ได้

เพิ่มเติมได้ที่

Digitalization คืออะไร? ส่งผลต่อธุรกิจของคุณอย่างไร

สนใจติดต่อกับ Connect X โดยตรงได้ที่

Email : [email protected]

LINE : @connectx

LinkedIn : www.linkedin.com/company/platformconnect-x/

ติดต่อ / ปรึกษาการทำตลาดออนไลน์ โทร. 098-850-9558

ลงทะเบียนรับคำปรึกษาฟรี !

*รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Tranformation พร้อมแนะนำ Marketing Technology (Martech) และ CDP ที่ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่โดยเฉพาะ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า