Update 2022, พรบ. PDPA นั้นคืออะไร? จะส่งผลกับผู้ประกอบธุรกิจอย่างไร?

Data_security

พรบ. PDPA นั้นคืออะไร? จะส่งผลกับผู้ประกอบธุรกิจอย่างไรและควรปรับตัวแบบไหน? Connect X มีคำตอบ เตรียมตัวให้พร้อม! กับ PDPA ที่ใกล้เข้ามาและ 5 สิ่งที่องค์กรต้องทำ