Position : Business Development Executive / Sales Executive / Account Executive / ผู้จัดการฝ่ายขายและดูแลลูกค้า

Benefits : 

 • เวลาทำงาน Flexible Working Hour
 • เงินโบนัสประจำปีอย่างน้อย 1 เดือน
 • Provident fund by UOB
 • Flexi Benefit 8,000 บาทต่อปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ (พนักงานจะได้รับสิทธิประโยชน์นี้หลังจากผ่านการฝึกงาน)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • วันลาพักร้อน 15 วันต่อปี (พนักงานจะได้รับสิทธิประโยชน์นี้หลังจากผ่านการฝึกงาน) ทั้งนี้ หากทำงานยังไม่ครบ 1 ปี จะคำนวณสัดส่วนตามระยะเวลาทำงานจริง
 • ลาวันเกิด 1 วัน
 • ค่าเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการพบปะลูกค้าของบริษัทโดยคำนวณตามระเบียบของบริษัท
 • Company Trip 
 • ค่าใช้จ่ายในการสอบใบประกาศนียบัตรตามที่บริษัทกำหนด
 • มีปาร์ตี้แทบจะทุกอาทิตย์มีเบียร์, ไวน์, เหล้าอร่อยๆให้ดื่มเรื่อยๆ

Responsibilities :

 • วางแผนการหาลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิมของบริษัท
 • สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับ Marketing Tech Solution ให้กับลูกค้าได้
 • รับผิดชอบกระบวนการขายทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ด้วยตัวเอง (นัดหมาย, เตรียมข้อมูลนําเสนอ, พรีเซนท์และอื่นๆจนกระทั่งปิดการขาย)
 • สื่อสารความต้องการของลูกค้า และประสานงานระหว่างลูกค้ากับทีมงานภายในบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เข้าร่วมประชุม เทรนนิ่งและหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ขอบเขตของงาน
 • ดูแล Business partner เช่น Digital Agency, SI
 • ดูแลลูกค้าโดยตรง กลุ่ม Enterprise หรือ SMB 

Required Skills :

 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ Software, Digital Marketing, Digital Transformation (หรือคิดว่าทำได้)
 • มีประสบการณ์ดูแลลูกค้า B2B
 • ทักษะการสื่อสารที่ดี
 • รักการขาย และทำความเข้าใจลูกค้า
 • มีพื้นฐานและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital และ Technology ที่เข้ามามีส่วนร่วม (หรือสามารถที่จะเรียนรุ้ได้) เช่น Google, Saleforce, Adobe, Microsofe เป็นต้น
 • ชอบความท้าทาย รักการเรียนรู้ หาข้อมูลใหม่ๆได้ด้วยตัวเอง
 • มีความละเอียดรอบคอบ เป็นมืออาชีพ และจัดการเวลาได้ดี
 • มีความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • ภาษา: ไทย = ดีมาก, อังกฤษ = เอาตัวรอดได้ ถึงดีมาก
Apply Job